Akoestiek

Muziekgeluid bij horeca en winkels

Alle bedrijven dienen te voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar voor sommige inrichtingen kan dit lastig zijn, zoals café's. De muziek in dergelijke inrichtingen is zonder maatregelen hinderlijk voor omwonenden en daarom worden strenge geluideisen gesteld. Steeds vaker ziet men gebouwen met verschillende functies, waarbij op de begane grond horeca- of winkelruimte is voorzien en op de verdiepingen woningen.

Bij dit soort gebouwen met zogenaamde in- of aanpandige woningen dient men soms een geluidreductie te realiseren van wel 60 dB(A). Hiervoor moet de ruimte akoestisch worden geïsoleerd. Om dan aan te tonen dat een dergelijke reductie wordt behaald geeft een meting uitsluitsel.