Duurzaam

EPC check

Het berekenen van de Energieprestatiecoëfficiënt voor gebouwen is verplicht voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning wanneer sprake is van nieuwbouw. Deze EPC berekening is dus een vergunningsstuk en de gebouweigenaar is ervoor verantwoordelijk dat de toegepaste materialen voldoen aan de berekening. Te vaak zien we dat de gekozen maatregelen en installaties niet worden aangebracht of verkeerd worden geselecteerd. Daarmee wordt dus niet gebouwd volgens de vergunning.

Opdrachtgevers en overheden verlangen steeds vaker een verklaring dat de beschreven voorzieningen in de EPC rapportage ook daadwerkelijk zijn aangebracht.

K+ Adviesgroep kan een inspectie tijdens de bouw en voor oplevering uitvoeren waarbij wordt gecontroleerd of de beschreven bouwkundige en installatietechnische voorzieningen in de rapportage ook daadwerkelijk zijn aangebracht.

Een heldere rapportage geeft vervolgens zekerheid.