Installatietechniek

Lichtmetingen

In kantoren, scholen, sporthallen, zwembaden, parkeergarages etc. worden eisen gesteld aan het te behalen verlichtingsniveau en de gelijkmatigheid. Door een raster aan te brengen in een ruimte en vervolgens de lichtsterkte te meten kunnen deze vereiste waarden worden gemeten en getoetst aan de gestelde normering.Naast de vereiste verlichtingsniveau in grote ruimten dient tevens voldaan te worden aan een minimale verlichtingsterkte in het kader van veiligheid.

bioscoop

Ook bij ruimten die gebruik worden door meer dan 50 personen dient bij een verduistering een goede oriëntatie mogelijk te zijn. Een Toetsing is vaak nodig om objectief te bepalen of dit ook wordt gerealiseerd.