Bouwfysica

Comfortmeting en onderzoek

Met de komst van nieuwe duurzame installatieconcepten zoals Laag Temperatuur Verwarmingssystemen, WKO, warmtepompen etc. merken we dat bij ondeskundig ontwerp klachten ontstaan bij de gebruikers van deze gebouwen.

Onvoldoende capaciteit of onjuist ontwerp en/of inregeling van deze systemen, gekoppeld aan bijvoorbeeld natuurlijke ventilatie, leidt tot tochtklachten.

Met de komst van ''Het Nieuwe Werken'' wordt gekozen voor grote open werkplekomgevingen waarbij het voorkomt dat aan de noordzijde het gebouw wordt verwarmd terwijl gelijktijdig aan de zuidzijde wordt gekoeld, met de bijbehorende klachten.

Daarbij klaagt men ook vaak over het hoge geluidniveau in dergelijke vertrekken en de ongewenste verstaanbaarheid van collega’s.

Veel subjectieve klachten, op divers gebied waardoor gebruikers een gevoel van totale onbehaaglijkheid ontwikkelen met alle gevolgen van dien, waaronder concentratieverlies en verhoogd ziekteverzuim. Een groot onderzoek naar de kwaliteit van de ruimte is noodzakelijk. Wij kunnen voor u de volgende zaken in kaart brengen:

  • luchtstromingen (gewenst en ongewenst)
  • ruimte- en oppervlaktetemperaturen
  • mate van opwarming en afgifte van verwarming- en koelingssystemen
  • inblaashoeveelheden en temperaturen
  • thermische kwaliteiten van de bouwconstructies
  • ruimtecondities gedurende een langere periode (datalogging)
  • geluidproductie van installaties
  • geluidoverdracht van buren en omgeving


Koudeval en tochtervaring

Comfortklachten kunnen ook ontstaan door een onhandige combinatie van elementen. Een veel gezien probleem is het koudeval-effect bij de combinatie van vloerverwarming (laag temperatuur) en grote glasoppervlakken. De grote glasoppervlakken hebben een relatief hoge mate aan koudestraling tot gevolg die door de op een lage temperatuur functionerende vloerverwarming niet gecompenseerd kan worden. Wanneer we een gebouw betreden met deze combinatie dan is de oorzaak van het comfortprobleem in veel gevallen al voor 80% helder.

Verwarmingscapaciteit - wijze van ventilatie - thermische kwaliteit van de constructies - ongewenste luchtstromingen
Meer informatie: stuur direct een email naar g.leppers@k-plus.nl of neem telefonisch contact met ons op.