Bouwfysica

Luchtdichtheidsmeting en luchtlekinspectie

De eisen met betrekking tot energieprestatie worden alsmaar aangescherpt. Inmiddels dienen onze woningen al aan een EPC getal van maximaal 0,400 te voldoen. Beter isolerende constructiedelen, duurzame installatietechnische componenten en een hoge mate van luchtdichting in de gebouwschil zijn tegenwoordig noodzakelijk om aan de eisen te kunnen voldoen. Wij meten de mate van luchtdichtheid van allerlei soorten en maten van gebouwen om de kwaliteit in kaart te brengen. Het begint met een meting van een stelkozijnaansluiting en eindigt bij een meting van een distributiecentrum met een vloeroppervlakte van 50.000 vierkante meter. Onder andere vragen als ‘’Voldoet mijn gebouw wel aan de in het ontwerp gehanteerde uitgangspunten voor luchtdichtheid?’’ en ‘’Waar bevinden zich in mijn gebouw nog invloedrijke luchtlekkages en wat is daar de oorzaak van?’’ kunnen met een luchtdichtheidsmeting worden beantwoord. Met behulp van rook of infraroodbeelden worden luchtlekken gelokaliseerd.

Tussentijds voorkomen is beter dan achteraf te moeten genezen

Ook comfortklachten, energetische problemen, schadegevallen en vochtgerelateerde problemen

Ook kwalitatieve zaken als comfortklachten, vochtproblemen en een hoog energiegebruik zijn mogelijk gevolgen van een onvoldoende luchtdicht uitgevoerde gebouwschil. Ook dergelijke zaken kunnen wij met behulp van een luchtdichtheidsmeting in kaart brengen en op basis daarvan een verbeterplan opstellen. Bij dergelijke metingen betreft het meer een kwalitatieve benadering dan in de gevallen waarin de luchtdichting in een getal uitgedrukt dient te worden dat onder een bepaalde waarde dient te blijven. In dergelijke gevallen wordt de meetapparatuur voornamelijk ingezet als middel om een gewenste onder of overdruk te realiseren. De zaken waarin we geïnteresseerd zijn worden dan met behulp van rook of warmtebeelden inzichtelijk gemaakt. 

Rook en warmtebeelden om de onzichtbare pijnpunten zichtbaar te maken

Wanneer een gebouw in onderdruk wordt gebracht, wordt er lucht uit het gebouw gezogen. De posities waar naden, kieren en openingen in de uitwendige scheidingsconstructie aanwezig zijn, kunnen dan met behulp van rook op eenvoudige wijze in kaart gebracht worden. Dit kan door de buitenzijde van het gebouw op die posities te voorzien van een rookpluim. Een andere mogelijkheid is het doorlopen van het gebouw met een rookbuisje aan de binnenzijde.

Op deze wijze kunnen posities die falen met betrekking tot de luchtdichtheid op efficiënte wijze in opgespoord worden.

De meest efficiënte wijze van luchtlekken opsporen is met behulp van Ultrasoon

Bij de techniek van Ultrasoon wordt er een zender van hoogfrequent geluid aan de ene zijde van de te controleren constructie geplaatst en scannen we met een ontvanger de naden en kieren aan de andere zijde van de constructie. Op de posities waar zich luchtlekkages voordoen geeft de ontvanger een signaal in de vorm van een piep en een rood licht dat afhankelijk van de grote van de lekkage verder of minder ver uitslaat.

Waarom luchtlekkages in een gebouw ongewenst zijn

• Onnodige warmteverliezen in de winter en koelverliezen in de zomer
• Leiden tot condens- en vochtproblemen met schade tot gevolg
• Veroorzaken comfortklachten en tochtverschijnselen
• Beperken een goede werking van het ventilatiesysteem
• Verminderen de geluidisolatie en brandveiligheid
• Leiden tot een ongezond binnenklimaat.

De lekverliezen door naden en kieren worden nauwkeurig gemeten conform de voorschriften uit NEN 2686 en NEN-EN 13829. Metingen kunnen worden uitgevoerd in zowel nieuwbouw als bestaande bouw, tijdens de ruwbouw en de gebruiksfase en van een eenvoudig woonhuis tot aan een distributiecentrum, een ziekenhuis of een hotel.

Meer informatie: stuur direct een email naar g.leppers@k-plus.nl of neem telefonisch contact met ons op.