Brandveiligheid

Ontruimingsplan

Gebouwen waarbij een brandmeldinstallatie is vereist dienen te zijn voorzien van een ontruimingsplan. Dit ontruimingsplan moet opgesteld zijn conform de NEN 8112. Het ontruimingsplan dient er voor om te zorgen dat in geval van nood zoveel mogelijk mensen het gebouw zo veilig mogelijk kunnen verlaten. In het ontruimingsplan wordt vastgelegd wat verwacht wordt van de BHV'ers tijdens een brand, ontruiming, stroomuitval of bommelding en is dus van grote invloed op de voorbereiding op eventuele calamiteiten en van belang bij een echte evacuatie.

Van belang is dat het ontruimingsplan is afgestemd op de huidige situatie en in overeenstemming is met de interne BHV afspraken.