Brandveiligheid

NPR 6059 brandscan

Middels de NEN 6059 kan op een eenduidige manier een brandscan worden uitgevoerd voor uw bouwwerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een inspectielijst gebaseerd op het huidige bouwbesluit 2012, toepasbaar voor bestaande bouw en nieuwbouw, waarbij de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsaspecten van het gebouw worden getoetst aan de vereiste regelgeving. De inspectie geschiedt hoofdzakelijk middels visuele steekproeven. Middels een uitgebreid inspectierapport worden de resultaten weergegeven en indien van toepassing worden verbetermaatregelen voorgesteld.