Akoestiek

Ultrasoonmetingen

Kier- en naaddichtingen bepalen in hoge mate de geluidisolatie van een ruimte. Om te kijken of die dichtingen in orde zijn, kunnen ultrasoonmetingen worden uitgevoerd. Aan de ene zijde van de wand wordt een zender geplaatst, die een ultrasoon geluid produceert. Aan de andere kant wordt vervolgens de wand 'afgetast' met een ontvanger. Op die manier komen de geluidlekken aan het licht.


Deze methode is zeer geschikt om in de ruwbouwfase te controleren of aansluitingen goed geluiddicht zijn. We gebruiken deze methode ook om de luchtdichtheid van geveldelen te bepalen.