Bouwfysica

Vochtonderzoek

In bestaande woningen, maar zeker ook in nieuwe woningen zijn vochtklachten aan de orde van de dag. Schimmels en hygroscopische zouten ten gevolge van een aanwezige vochtbron kunnen onomkeerbare schade toebrengen aan de bouwconstructie. In veel gevallen blijken niet aanwezige of niet juist functionerende afdichtingen op maaiveldniveau de oorzaak van een beduidend verder in het gebouw zichtbaar probleem te zijn. Een integrale inspectie is bij een dergelijke problematiek noodzakelijk om de oorzaak te vinden. 

Met behulp van geavanceerde meetapparatuur kunnen wij de aard en de ernst van de situatie in kaart brengen, de oorzaak traceren en een gedetailleerd verbeterplan opstellen om de problematiek voorgoed op te lossen.

Hierbij zoeken we stap voor stap naar de mogelijke vochtbronnen en proberen hak- en breekwerk zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van apparatuur waarmee we het onzichtbare zichtbaar maken. Hierbij valt te denken aan warmtebeeldcamera's, endoscopen, vochtmeters, drukmeters en overige traceermethodieken met behulp van gas en rook.

Vochtproblemen in huis zijn in veel gevallen het gevolg van falende bouwkundige afdichtingen op maaiveldniveau. Wij komen situaties tegen waarbij een vochtplek op de vierde verdieping het gevolg is van een inwatering in een kelder. Enkel door de situatie volledig te bestuderen en alle opties goed te bekijken kan de daadwerkelijke oorzaak worden gevonden en bestreden.

Ten onrechte wordt bewoners vaak verweten zelf de oorzaak te zijn van een vochtprobleem door te veel vocht te produceren en te weinig te ventileren. Wanneer we weten dat er tijdens een hevige regenbui circa 6 liter water per vierkante meter valt en dit afzetten tegen een gemiddelde vochtproductie van een een gemiddeld huishouden van +/- 7,5 liter dan blijkt dit laatste in schril contrast te staan met de gevolgen van een eventueel falende waterdichting in een constructie. 

Tijdens een hevige regenbui valt er circa 6 liter water per vierkante meter!

Sommige gebouwen worden gerealiseerd met producten die op zich al erg veel vocht opnemen. Juist daarbij zijn goede waterkeringen en goede details van groot belang om vochtproblematiek te voorkomen. Zuigende bakstenen en voegwerk, gemetselde funderingen, pleistergevels en de zogenaamde MBI stenen zijn een greepje uit risicovolle producttoepassingen wanneer hierbij niet de juiste maatregelen genomen worden om het vocht buiten de gebouwschil te houden.

Meer informatie: stuur direct een email naar g.leppers@k-plus.nl of neem telefonisch contact met ons op.