Akoestiek

Installatiegeluidmeting

Met de invoering van Bouwbesluit 2012 zijn er nu ook eisen gesteld aan het geluidniveau in woningen afkomstig van de eigen installaties. Installaties die geplaatst worden om het thermisch comfort in de woning te verhogen mogen geen afbraak doen aan het akoestisch comfort in de woning. Dit laatste is iets wat in de praktijk wel degelijk aan de orde is.

Geluid afkomstig van bijvoorbeeld een mechanische ventilatie kan naar de verblijfruimtes worden overgedragen door het in trilling brengen van de constructie waaraan de unit is bevestigd, door omloopgeluid via tussenliggende ruimtes als overlopen of open zolders, en door het kanalensysteem zelf.

Wij voeren akoestische metingen uit om te bepalen of het akoestisch comfort in de woningen hand in hand gaat met het beoogd thermisch comfort en of wordt voldaan aan de gestelde eisen.

Naast het geluid van de ventilatie en cv-ketel, dient bijvoorbeeld ook het geluid van een lift of de riolering te voldoen aan de gestelde eisen.