Bouwfysica

Schadeonderzoeken

Wanneer we in de bebouwde omgeving eens goed om ons heen kijken zien we al vrij snel allerlei vervuiling, schades en tekortkomingen die in de toekomst tot problemen kunnen gaan leiden. In de meeste situaties zijn dit gevolgen van onjuiste detailleringen en foutief materiaalgebruik voor bepaalde toepassingen. Wij komen dagelijks situaties tegen waarbij de gevolgenschades heel netjes worden bestreden maar waarbij er nauwelijks iets tot niets aan de werkelijke oorzaken wordt gedaan. In dat soort situaties is het uiteraard wachten op het moment waarop de gevolgschades zich weer openbaren. Wij bezitten de kennis, ervaring en meetapparatuur om in de meeste schadegevallen de werkelijk oorzaak boven tafel te krijgen. Hiermee kunnen de steeds weer terugkomende gevolgschades voor goed naar het verleden verwezen worden.

Schades hoeven zich niet altijd te uiten in afbladerend stucwerk, afvallende geveldelen, scheurvorming in steenachtige materialen of rottend houtwerk maar kunnen ook van esthetische aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan alg- en mosvorming op gevels en daken, verkleurde houten geveldelen of zwarte strepen op een mooie witte stucgevel. Ook dit betreffen schades die op dat moment wellicht nog geen afbraak doen aan de bouwkundige kwaliteit van de constructie maar wel als een schades ervaren worden.

Esthetisch en technisch onverantwoord detailleren en realiseren uit zich pas na jaren

Wij komen graag uw situatie analyseren en meedenken zodat we de puzzel voor u kunnen oplossen. 

Meer informatie: stuur direct een email naar g.leppers@k-plus.nl of neem telefonisch contact met ons op.