Installatietechniek

Energiescan

We besteden met zijn allen veel aandacht aan het beperken van het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Om het energiegebruik inzichtelijk te maken voert K+ Adviesgroep zogenaamde energiescans uit waarbij vastgesteld wordt welke energiebesparende bouwkundige en installatietechnische maatregelen toepasbaar zijn.

De doelstelling van een dergelijke scan is om de huidige status van het gebouw te bepalen en te inventariseren welke energiebesparingsmaatregelen een zinvolle toevoeging kunnen vormen.

Om een invulling aan de onderzoeksvraagstelling te geven zijn onderstaande stappen doorlopen.

1. Het vastleggen huidige energiegebruiken.

De gemeten energiestromen (gas en elektra) worden inzichtelijk gemaakt op basis van de aangereikte gegevens of eigen metingen. Hierbij wordt op basis van kengetallen beoordeeld of het energieverbruik vergelijkbaar is met gelijksoortige panden.

2. Het bepalen van de huidige status van de gebouwdelen.

Op basis van opnames in het werk en beoordelen van tekeningen is de huidige bouwkundige status vastgesteld. Tevens is naar het energiegebruik en/of het comfortnivo van de bestaande klimaat- en verlichtingsinstallaties gekeken.

3. Het onderzoeken energiebesparingmogelijkheden

hierbij wordtEr wordt een overzicht gegeven van mogelijk toepasbare energiebesparingsmaatregelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Met betrekking tot kosten en opbrengsten worden getalwaarden genoemd. De omvang en onderlinge samenhang met andere maatregelen bepalen de daadwerkelijke investeringssom en besparingspotentieel