Akoestiek

Trillingsmetingen

Een steeds vaker voorkomend aspect bij bouwprojecten is trillinghinder, niet alleen bij bouwwerkzaamheden, maar ook na oplevering. Trillingen kunnen naast schade aan gebouwen, ook bijzonder hinderlijk zijn. Om te kunnen bepalen of de grenswaarden, zoals deze zijn gesteld in de SBR richtlijnen, worden overschreden worden trillingsmetingen uitgevoerd. Dit kunnen zowel momentopnamen zijn als metingen over een langere periode.