Brandveiligheid

BMI

In het Bouwbesluit is een bijlage opgenomen waarin voor een bepaalde gebruiksfunctie aangegeven is wat de wettelijke eisen zijn met betrekking tot de brandmeldinstallatie in een pand.

In het Bouwbesluit wordt tevens aangegeven wanneer een ontruimingsinstallatie in een pand geëist is.

Om duidelijkheid en eenduidigheid van deze installaties te bewerkstelligen is het wenselijk om een Programma van Eisen (PVE) met betrekking tot de brandmeld- en ontruimingsinstallatie op te laten stellen. Middels een PVE wordt duidelijkheid verschaft over de projectie, ontwerp en installatie van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties en wordt vooraf goedkeuring gegeven door bijvoorbeeld brandweer en verzekeraar.

K+ Adviesgroep kan u ontzorgen door het opstellen van een Programma van Eisen of het beoordelen van de actualiteit van een bestaand Programma van Eisen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Tevens kan de staat van de aanwezige brandmeld- en ontruimingsinstallaties worden beoordeeld door het uitvoeren van een inspectie van de installatie, het uitvoeren van een nulmeting, het bepalen van noodzakelijke aanpassingen bij verbouwingswerkzaamheden of bij wijziging van brandscheidingen.

Ook het uitvoeren van geluidsdrukmeting van slow whoops van de ontruimingsinstallatie kunnen we voor u verzorgen.