Bouwfysica

Rookproeven parkeergarage

Bij grote garages dient te worden voldaan aan NEN 6098:2012, waarbij “zicht op de brand” wordt vereist vanaf 10 minuten na detectie tot 27 minuten na detectie.

Middels een CFD modulatie wordt vooraf een voorspelling gemaakt van het rookverloop in een garage en wordt bekeken of zicht op brand binnen de vereiste tijd wordt behaald.

Vaak wordt door het bevoegd gezag (Brandweer) vereist dat na realisatie van de garage middels een rookproef wordt aangetoond dat er inderdaad zicht op brand wordt gerealiseerd. Middels een rookmachine en een lichtgevend object wordt de werking van het ventilatiesysteem onderzocht en wordt getest of zicht op de brand behaald wordt.