Brandveiligheid

WBDBO

In de praktijk blijkt dat brandscheidingen vaak niet op de juiste wijze zijn aangebracht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aansluiting van een brandwerende wand op een staal dak of lichte scheidingswanden die niet volgens testrapport zijn geplaatst. Daarnaast mogen doorvoeringen geen bijdrage leveren aan de brandvoortplanting. Het is van belang dat bij doorvoeringen de materialen op elkaar zijn afgestemd en waar nodig zijn voorzien van de juiste ophangconstructie.

Indien het pand uit meerdere brandcompartimenten is opgebouwd, mag de gevelconstructie niet in belangrijke mate bijdragen aan de brandvoortplanting over de gevel, mits de betreffende gevelopeningen voldoende brandwerend zijn uitgevoerd. Het is van belang dat dan de juiste materialen zijn toegepast. K+ Adviesgroep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van brandinspecties. Tijdens de inspectie wordt gebruik gemaakt van een tablet (programma) waarbij de beoordeelde situatie voorzien wordt van een reactie en advies indien niet wordt voldaan aan de regelgeving. Door het geheel vast te leggen in een rapportage krijgt men een compleet en volledig overzicht van de kwaliteit van de aanwezige brandscheidingen en doorvoeringen.