Bouwfysica

Waterdichtheidsmetingen aan gevelconstructies

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de waterdichtheid van uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen. Naarmate gevels hoger en dichter bij de kust gerealiseerd worden, stijgen de toetsingsdrukken waarbij een gevel waterdicht moet zijn volgens de daarvoor geldende normen. Tevens worden er geregeld private eisen gesteld aan gebouwen met betrekking tot de waterdichting. K+ Adviesgroep beschikt over de meetapparatuur om gesloten gevels, ramen, deuren en vliesgevels te onderwerpen aan een waterdichtheidstest ter beoordeling van de kwaliteit. 

De waterdichtheidsmetingen voeren we uit conform de NEN 2778 waarbij meestal gebruik gemaakt wordt van een proefkast. Hierbij wordt een gevel of geveldeel 15 minuten lang onder statische omstandigheden beregend. Vervolgens wordt de druk in stappen van 50 Pascal opgevoerd tot aan de toetsingsdruk die voor de betreffende constructie geldt. De metingen worden uitgevoerd met een genormeerd besprinkelingssysteem. 

Naast het meten van de waterdichtheid van een gevel kan in de meeste situaties ook de luchtdichtheid van de gevel tijdens dezelfde meetsessie gemeten worden. Daarbij is het van belang dat de proefkast luchtdicht wordt gerealiseerd zodat enkel de lekken via de gevel gemeten kunnen worden. Deze meting wordt uitgevoerd conform de NEN-EN 1026.

K+ Adviesgroep voert deze metingen uit aan:

  • Ramen, deuren, puien en vliesgevels;
  • Volledige gesloten gevels;
  • Testopstellingen en mock-ups.


Waterdichtheidsmeting met behulp van een daarvoor door de aannemer gerealiseerde proefkast

Meer informatie: stuur direct een email naar g.leppers@k-plus.nl of neem telefonisch contact met ons op.