Bouwfysica

Ventilatiemeting

Goed ventileren is essentieel voor een gezond leefklimaat. Gebouwen worden tegenwoordig steeds luchtdichter uitgevoerd waardoor de natuurlijke ventilatie zoals wij deze kennen uit oudere gebouwen nagenoeg geëlimineerd is. Bij een vrijwel luchtdicht gebouw is een juist ontwerp en het goed functioneren van de ventilatiecomponenten van groot belang geworden. 

In veel gebouwen wordt niet voldaan aan de noodzakelijke ventilatiecapaciteit. Ook wordt te vaak hinder ondervonden van de hoeveelheid geluid die het ventilatiesysteem produceert, waardoor de installatie wordt teruggeschakeld of zelfs uitgezet.

Bij een ventilatiescan wordt de volledige luchtverversing van de woning beoordeeld, al dan niet in combinatie met het installatiegeluid. 

Hierbij wordt getoetst aan de eisen die gelden voor de ventilatiecapaciteit, het installatiegeluidniveau en de mogelijkheid tot spuiventilatie.

Middels het uitvoeren van een ventilatiescan wordt de inblaascapaciteit van alle roosters gemeten en wordt een inregelrapport opgesteld.

Goed ventileren is essentieel voor een gezond leefklimaat.

Ventilatiescan: Nog steeds geen overbodige luxe

Bij een ventilatiescan worden de volgende onderdelen getest:

  • Ventilatiecapaciteiten van toe- en afvoerpunten
  • Inblaastemperaturen
  • Druktest waarmee de onder- of overdruk in het gebouw wordt bepaald
  • Worp van ventilatieventielen m.b.v. rook om eventuele comfortklachten en tochtverschijnselen inzichtelijk te maken
  • Luchtsnelheden in de ruimten.

Tevens kan ook het geluidniveau ten gevolge van de installatie worden gemeten.

Dergelijke ventilatiemetingen worden vaak gecombineerd met een luchtkwaliteit onderzoek. Het CO2 percentage in een ruimte is een goede graadmeter voor de aanwezige mate van luchtverversing.

Check verdunningsfactor

Om ervoor te zorgen dat er geen vervuilde lucht wordt gebruikt voor de ventilatie van gebouwen en te zorgen dat er geen “kortsluiting” kan ontstaan tussen ventilatietoe- en afvoerlucht, worden er eisen gesteld aan de zogenaamde verdunningsfactor. Ten tijde van het ontwerp van het gebouw is hiermee rekening gehouden, maar te vaak zien we in de praktijk dat afstanden niet worden behaald of dat er een verschil van mening is omtrent gevel of dakaansluiting. Een onafhankelijke inspectie met verslaglegging biedt zekerheid.

Meer informatie: stuur direct een email naar g.leppers@k-plus.nl of neem telefonisch contact met ons op.