Bouwfysica

Thermografisch onderzoek

De kwaliteiten en eventuele gebreken van gebouwen en installaties die niet zichtbaar zijn, maar waar we wel in zijn geïnteresseerd, kunnen door middel van thermografie zichtbaar worden voor het menselijk oog. 

Thermografie kan in de meest uiteenlopende situaties als geschikt hulpmiddel dienen om inzicht te krijgen in de staat van het object.

Isolatie-inspectie en opsporen van koudebruggen, vochtdetectie in bouwkundige constructies en lekdetectie in installatietechnische systemen zijn voorbeelden van onderzoeken waarbij met de techniek van thermografie antwoord wordt gegeven op vragen en onzekerheden. 

Op basis van de thermografisch zichtbare patronen en aangevuld met objectinformatie, zoals detailtekeningen en materiaaltoepassingen kunnen thermische prestaties en eventuele afwijkingen en onvolkomenheden worden vastgesteld.

Bij twijfel of noodzakelijk aanvullend onderzoek kan het thermografisch onderzoek worden uitgebreid met een 3D koudebrugberekening om gericht naar oorzaken te speuren en te kunnen bepalen of wordt voldaan aan de vereiste temperatuurfactor. Oplossingen kunnen dan worden aangedragen.

Een thermografisch onderzoek is gebaseerd op de infrarood techniek. Infrarood thermografie is een niet destructieve onderzoeksmethode waarbij de energie uit het elektromagnetisch spectrum wordt omgezet naar het visuele spectrum. 

K+ Adviesgroep is gespecialiseerd in bouwkundige en installatietechnische thermografie. Onderstaand een greep uit de mogelijke toepassingen van thermografie waarmee wij u van dienst kunnen zijn:

Bouwkundige toepassing

 • Inspectie kwaliteit van de thermische schil, isolatieonvolkomenheden en koudebruggen
 • Opsporen luchtlekkages
 • Vochtdetectie in constructies door inwendige condensatie en lekkages
 • Comfort / tochtonderzoeken
 • Vriescellen en koelhuizen.

Installatietechnische toepassing

 • Controle van PV panelen en collectoren
 • Opsporen van lekkages in waterzijdige installaties
 • Opsporen van hotspots in elektrische installaties
 • Controle inregeling en werking van radiatoren, klimaatplafonds en koelingen.

Voorwaarden voor een goed thermografisch onderzoek

Om een goed thermografisch onderzoek te kunnen uitvoeren is het van belang rekening te houden met het doel van het onderzoek, en de daarbij noodzakelijke weersomstandigheden vooraf- en tijdens het onderzoek. Ga je bijvoorbeeld op pad met het doel om thermische lekkages op te sporen, dan is het van belang dat het tijdens het onderzoek - en liefst ook vooraf - niet zonnig is. Zoninstraling warmt een gebouw dusdanig op waardoor enkel nog de invloed van de zon in het thermisch patroon zichtbaar zal zijn. De eigenlijke thermische kwaliteit van de constructie zal hierdoor onzichtbaar worden. Enkele voorwaarden bij het opsporen van thermische lekken in gevels en daken van gebouwen:

 • Bij voorkeur een temperatuurverschil tussen buiten en binnen van minimaal 10, liefst 15 graden Celsius
 • Geen zoninstraling 5 uur voorafgaand aan het onderzoek
 • Geen zoninstraling tijdens het onderzoek
 • Bij voorkeur geen hevige neerslag op de te onderzoeken bouwdelen voorafgaand aan het onderzoek
 • Bij voorkeur geen neerslag tijdens het onderzoek
 • Geen mist tijdens het onderzoek
 • Geen hevige wind tijdens het onderzoek
 • Bij voorkeur een enigszins heldere hemel tijdens het onderzoek

Uit bovenstaande voorwaarden blijkt dat een thermografisch onderzoek van een gebouw alleen in de koudere jaargetijden kan worden gedaan. De basis van de techniek rust op een noodzakelijk minimum temperatuurverschil zodat thermische patronen zichtbaar worden.

Het beoordelen van de foto's

Als alle foto's eenmaal zijn gemaakt is het zaak om de zichtbare thermische patronen in gevels en daken te beoordelen. Het lijkt in eerste instantie heel gemakkelijk. Een warm ogend oppervlak duidt op veel warmteverlies en een koud ogend oppervlak duidt op weinig warmteverlies. Dat lijkt een heel logische redenering maar is het in de meeste gevallen niet. Om een goede beoordeling te kunnen doen is kennis van de natuurkundige verschijnselen zeker net zo belangrijk als de bouwkundige kennis. Onderstaande enkele voorbeelden van valkuilen bij het beoordelen van infraroodfoto's:


 • Glas spiegelt de omgevingstemperaturen. Een raam zal dus altijd de temperatuur van het tegenoverliggende object weergeven in plaats van eigen warmte uit te stralen
 • Vochtplekken in de gevel ogen vaak koud. Er vind verdamping plaats waarbij er energie aan het oppervlak wordt onttrokken
 • Een met vocht verzadigde gevel oogt vaak warm doordat vocht een hoge mate van warmtegeleiding tot gevolg heeft
 • Vorst op een gevel is in tegenstelling tot vocht een ''gepolijst'' oppervlak waardoor hierbij de omgeving zal worden weerspiegeld
 • Materialen zoals aluminium, lood, koper, bepaalde verfsoorten en dergelijk bezitten een lage emissiecoëfficient. Dit wil zeggen dat het materiaal niet de capaciteit heeft om zijn warmte uit te stralen. Deze materialen reflecteren de omgevingstemperatuur waardoor de thermische patronen van deze materialen niets zeggen over de eigenlijke temperatuur
Wanneer onder andere bovenstaande fenomenen in acht genomen worden kan een goede beoordeling van een infraroodfoto worden gedaan.

Meer informatie: stuur direct een email naar g.leppers@k-plus.nl of neem telefonisch contact met ons op.