Akoestiek

Nagalmtijd

Om hinderlijk geluid vanuit een centrale verkeersruimte naar de aangrenzende woningen te voorkomen mag de nagalmtijd in een dergelijke ruimte niet te hoog zijn. Het Bouwbesluit kent dan ook eisen waaraan moet worden voldaan. Middels een eenvoudige meting kan dit worden vastgesteld.

Meting Nagalmtijd in sporthallen of zwembaden

De meeste sporthallen en zwembaden dienen te voldoen aan de eisen van NOC/NSF. Een van die eisen heeft betrekking op een goede ruimteakoestiek. In dergelijke hallen mag de nagalmtijd en de luidheid niet te hoog zijn en mogen er geen hinderlijke flutterecho’s voorkomen. Een meetprotocol volgens de eisen van NOC/NSF biedt zekerheid of wordt voldaan aan de eisen.