Installatietechniek

Inspectie Stookruimten

De aanwezigheid van een gasvoorziening is volgens het Bouwbesluit 2012 niet meer noodzakelijk. Echter indien deze toch wordt voorzien dient te worden voldaan aan de veiligheidseisen conform de NEN1078 en NEN 8078 (bestaande bouw).

Daarnaast zijn de eisen voor dergelijke ruimten conform de NEN 3028 (eisen voor verbrandingstoestellen) van toepassing

Tevens dient gecontroleerd te worden of de aansluitingen en doorvoeringen in het gebouw naar de gasmeter op een juiste wijze is uitgevoerd en of de juiste mantelbuis is toegepast.

  • luchtdichtheid
  • plofvoorziening
  • ventilatie
  • brandveiligheid (doorvoeringen)
  • gasmeter
  • aanwezigheid brandblusmiddelen
  • asbest