Brandveiligheid

Inrichting van een vluchtweg

Ieder bouwwerk dient voorzien te zijn van vluchtroutes zodat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. Afhankelijk van de gebruiksfunctie die is aangewezen op de aanwezige vluchtroute(s) wordt de status van de vluchtroute bepaald. Dit kan betekenen dat er stringente eisen worden gesteld aan de uitvoering en het gebruik van de vluchtroute. De constructiematerialen mogen in bepaalde situaties nagenoeg geen bijdrage leveren aan brandgevaar, hetgeen betekent dat niet ieder materiaal zomaar toepasbaar is in een vluchtroute. Ook dient er dan rekening gehouden te worden met de inrichting van de vluchtroute. Zitjes zijn dan bijvoorbeeld niet toegestaan mits deze brandvertragend worden uitgevoerd en geen belemmering vormen tijdens vluchten.