Installatietechniek

Elektriciteitsvoorziening

De aanwezigheid van een elektriciteitsvoorziening is volgens het Bouwbesluit niet direct voorgeschreven. Maar een voorziening is wel nodig om de verplichte voorzieningen als verlichting, noodverlichting en rookmelders op aan te sluiten.

Een elektriciteitsvoorziening moet voldoen aan de veiligheidseisen zoals deze zijn opgenomen in de NEN 1010.

Hotspots en NEN 3140 inspectie

Gebreken in een elektrische installatie zijn vaak niet met het blote oog op te sporen. Een aansluiting met een verhoogde overgangsweerstand genereert extra warmte (hot spot). Middels een thermografische inspectie kan een dergelijke hot spot worden opgespoord.

Middels een vast protocol worden alle hoofd- en onderverdelers onderzocht met een infrarood camera. Het resultaat is een inspectierapport.

Aarding

Controle en inspectie op aanwezigheid en juiste aanleg van een aardingssyteem.