Brandveiligheid

Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding

In geval van nood dient de noodverlichting in een pand betrouwbaar te zijn. Bij een stroomstoring dienen de aanwezige personen het pand veilig te kunnen verlaten. Zonder goed functionerende noodverlichting bij stroomuitval (donker) kunnen gevaarlijke situaties ontstaan bij het vinden van een uitgang door de aanwezige personen. Ook dienen aanwezige gevaarlijke processen op een veilige wijze afgesloten te kunnen worden waarbij een deugdelijke noodverlichting van essentieel belang is.

De noodverlichtingsinstallatie dient te voldoen aan de wettelijke eisen zoals opgenomen in de NEN-EN 1838, maar ook de Arbowet en Bouwbesluit beschrijven de wettelijke eisen met betrekking tot de noodverlichting. De zorgplicht voor de veiligheid in een pand ligt bij de eigenaar en gebruiker.

Aanvullende vluchtrouteaanduiding wijst de aanwezige personen in geval van nood, stroomstoring of calamiteiten snel een weg richting de uitgang van een pand.

K+ Adviesgroep kan voor u een jaarlijkse inspectie van de noodverlichting en vluchtrouteaanduiding uitvoeren waarmee u op adequate wijze voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en de Arbowet.

Tijdens de inspectie wordt o.a. beoordeeld of de noodverlichting en vluchtwegsignalering op de juiste plaatsen is aangebracht volgens de geldende regelgeving, of deze correct is geïnstalleerd, en of de vereiste brandduur in noodbedrijf gehaald wordt. Tevens wordt bij een verbouwing of renovatie beoordeeld welke aanpassingen noodzakelijk zijn met betrekking tot de noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.