Duurzaam

GPR check

Vaak wordt de duurzaamheid van een gebouw uitgedrukt in een GPR score. Deze score geeft de mate van duurzaamheid van een gebouw aan op vijf onderdelen, te weten Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Een score verkrijg je door het invullen van een rekentool. Omdat in tegenstelling tot de BREEAM methode bij de GPR geen bewijsvoering hoeft te worden overlegd, komt het vaak voor dat scores worden geclaimd die vervolgens in praktijk niet worden behaald.

Een GPR check biedt uitkomst. In de werkvoorbereiding en uitvoeringsfase wordt steeds gecontroleerd of bijvoorbeeld de juiste materialen worden toegepast. Bijsturing in deze fase is nog mogelijk.

De bouwer weet zeker dat de score wordt behaald, de opdrachtgever krijgt wat is gevraagd.

Geen teleurstelling achteraf.

Zeer belangrijk bij een tool die juist is bedoeld om de duurzaamheid van een gebouw te meten en te verhogen.